س1-آيا كتابي كه مورد مطالعه قرار نگرفته، خمس دارد؟

ج) اگر كتاب، مورد نياز انسان و در شأن او باشد، خمس به آن تعلق نمي‎گيرد هر چند آن‎ها را در طول سال نخواند.

س2- خانمي كه مقداري طلا به او هديه شده و الان هم از آن استفاده مي‎كند، بايد خمس و زكاتش را بپردازد؟

ج) زينت‎هاي مذكور زكات ندارد، و اگر در حد معمول و متعارف باشد، خمس ندارد.

ولي چنانچه بيش‎تر از حد معمول و شأن فرد باشد، پرداخت خمس آن واجب است.

س3- آيا به سكه طلا (بهار آزادي) خمس تعلق مي‎گيرد؟

ج) سكه بهار آزادي نيز مانند ساير دارايي‎ها است. چنانچه تا سر سال خمسي باقي بماند پرداخت خمس آن واجب مي‎باشد.

س4- آيا به سود پولي كه در بانك سپرده گذاري شده در صورتي كه خمس اصل پول پرداخت شده باشد خمس تعلق مي‎گيرد؟

ج) اگر سود بنحو مشروع باشد، هر مقدار از آن كه مصرف نگردد و تا سر سال خمسي باقي بماند پرداخت خمس آن واجب است.

س5- پولي بابت وام دانشجويي به ما داده مي‎شود، آيا اگر آن را پس انداز كنيم خمس دارد؟

ج) وام، مشمول خمس نمي‎گردد، مگر به مقداري كه اقساط آن پرداخت شده و پس انداز شده باشد. " />

free vector
رفتن به نوارابزار