پاسخ: «رجعت» در لغت عرب به معناي «بازگشت» است و در اصطلاح، بر «بازگشت گروهي از انسانها پس از مرگ و پيش از روز رستاخيز» اطلاق مي شود که همزمان با نهضت جهاني مهدي موعود(عليه السلام)صورت مي گيرد و اين حقيقت، نه با عقل منافات دارد و نه با منطق وحي.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار