ری ، پیش از طلوع (خورشید درخشان اسلام ، سرزمین پهناوری در میان كویر خشك و لم یزرع ) مركزی و كوههای برهنه شمال ایران بوده كه در حقیقت راه ارتباطی شرق ایران را به غرب پیوند می داده است . اوستا ، ری را دوازدهمین شهر مقدسی كه اهورمزدا آفریده یاد كرده است و برخی عقیده دارند به علت مولد زردشت پیامبر ، آن را (راكازردشت) نامیده بودند . به طوری كه در آن زمان طبقات چهارگانه كیش بانان ، جنگاوران ، كشت كاران و بازرگانان در این شهر آباد زندگی می كردند .

" />
free vector
رفتن به نوارابزار