علی‏ نامه چیست؟

«علی نامه» نخستين تجربه شعر حماسي شيعه اثنی‏عشري است که هم از نظر قدمت تاريخی حماسه‏هاي شيعي و هم از نظر دربرداشتن نوادر لغات و تركيبات فارسي كهن، در كمال اهميت است. اما این اثر ارزشمند، تاكنون گمنام مانده و در كتب تاريخ ادبيات فارسي به آن اشاره اي نشده است.

این کتاب حماسی، منظومه‌ای‌ است بازمانده از قرن پنجم که تنها 60 سال پس از خلق شاهنامه به مقابله با آن برخاسته، و یا به تعبیر بهتر به استقبال شاهنامه رفته است. شاعر این منظومه 11هزار بیتی که «ربیع» نام دارد، ضمن احترام به فردوسی و اثر هنری‌اش، شاهنامه را غیر واقعی می‌داند و در مقابل آن «حماسه‏ای راستین» را ارائه می‌کند؛ آن هم در قالب جنگ‌های امام علی بن ابی‏طالب علیه السلام. " />
free vector
رفتن به نوارابزار