شيعه در لغت‏به معنى پيروان و ياران و تابعان شخص معينى است و چون شيعيان به لايت‏حضرت على بن ابى‏طالب(ع) و به پيروى از مكتب روحانى آن حضرت اعتقاد داشتند از اين جهت ايشان را شيعه على(ع) يعنى پيروان على(ع) گفته‏اند، كه بعدها در اثر كثرت استعمال مضاف اليه على(ع) را از آخر آن حذف كردند و معروف به شيعه شدند.

پيش از اين كه از اختلاف شيعه و مخالفان اموى ايشان بعد از قتل عثمان سخن گوئيم، بهتر است‏به عقب برويم و اختلاف بين بنى‏هاشم و بنى‏عبد شمس را در روزگار جاهليت جستجو نمائيم.......

 

" />
free vector
رفتن به نوارابزار