نویسنده:داود فيرحي

در اين مقاله ، تحت سه عنوان «ادلّه»، «اصول» و «پايه‏ها»ى نظام سياسى شيعه، كوشش مى‏كنيم سيماى عمومى اين نظام را، كه در منابع اسلامى «امامت شيعى» ناميده شده است، بررسى كنيم.
پژوهش در نظريه‏هاى نظام سياسى شيعه نشان مى‏دهد كه اين‏گونه نظريه‏ها به لحاظ نظرى بر «انديشه امامت و ولايت» استوارند. اهتمام شيعيان در حفظ و توسعه اين مفهوم موجب شده است كه در طول تاريخ اسلام، مجموعه نسبتا منسجمى از استدلال‏هاى عقلى، نقلى و تاريخى در توجيه و تبيين مشروعيت نظام سياسى شيعه فراهم شود. در اين مقاله و تحت سه عنوان «ادلّه»، «اصول» و «پايه‏ها»ى نظام سياسى شيعه، كوشش مى‏كنيم سيماى عمومى اين نظام را، كه در منابع اسلامى «امامت شيعى» ناميده شده است، بررسى كنيم:

" />

free vector