توحید زیر بنائی‏ترین اصل اعتقادی ادیان توحیدی است و به تعبیری غایت قصوای بعثت انبیاء بیان مسأله توحید و ساختن انسان کامل، یعنی انسان موحد است که ذاتا و صفتا و فعلا به توحید رسیده باشد و غیر از ذات و صفت و فعل خدا چیزی را نبیند. این شعار همه ادیان توحیدی و حنیف است که‏«لااله الااللّه وحده وحده وحده»یعنی:وحده فعلا، وحده صفتا و وحده ذاتا به تعبیر حضرت امام خمینی(ره): «همه انبیای الهی در این جهت حرکت کرده‏اند که دست انسان را بگیرند و او را از چاه انانیت و کثرت‏بینی، رهانده و به اوج توحید برسانند و بت‏هایی را که شریک خدا قرار داده است، بشکنند و به انسان نشان دهند که مؤثر واقعی در همه شؤونات وجود تنها اوست». " />
free vector
رفتن به نوارابزار