آيت الله حاج سيد عبدالكريم موسوى اردبيلى « دام ظله »


www.ardebili.com

ولادت " />

روز سیزدهم رجب ۱۳۴۴ هجرى قمرى مطابق با ۸ بهمن ۱۳۰۴ هجرى شمسى درشهر اردبیل درخانواده اى روحانى دیده به جهـان گشود.
پدر ایشان مرحوم سید عبدالرحیم مردى روحانى بود.
وى تحصیلات خود را درسن شش سالگى با ورودبه مکتب خانه آغازکرد وکتابهایى چون قرآن مجید , رساله عملیه , گلستان , تنبیـه الغافلین , نصاب الصبیان ,گلزار بهار, ابواب الجنان , مجالس المتقین , تاریخ معجم , دره نادرى , تاریخ وصاف ,حساب فارسى و برخى کتب دیگر را نزد معلمین خود فرا گرفت .
در سال ۱۳۱۸هجرى شمسى آموختن دروس عربى را آغاز کرد و در سال ۱۳۱۹ به قصد ادامه تحصیل در دروس حوزوى وارد مدرسه علمیه ملا ابـراهیم در شهرستان اردبیل شد و دروس جامع المقدمات , سیوطى ,جامى , مطول , حاشیـه ملا عبداللّه , شمسیه , معالم وشرایع را تا سال ۱۳۲۲ هجرى شمسى در همان مدرسه به پـایـان رساند و درهمان سال براى ادامـه تحصیل به قم مهاجرت نمود و مقیم مدرسه فیضیه شد و از محضراساتیدى چون آیـه اللّه سیـد محمدرضا گلپایگانى , آیه اللّه سید احمد خوانسارى , آیه اللّه حاج شیخ ‌مرتضى حائرى , آیـه اللّه سلطـانى ,آیه اللّه مازندرانى و آیه اللّه سید محمد حسین طباطبایى بهره گرفت .
در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۲۴ هجرى شمسى به عراق مهاجرت نمود و به مدرسه سید درنجف اشرف وارد شد و در این مدت از محضر آیـه اللّه العظمى سید ابو القاسم خویى , آیـه اللّه حکیم , آیه اللّه میرزا عبد الهادى شیرازى , آیه اللّه میلانى , آیه اللّه شیخ محمـد کاظـم شیرازى و آیه اللّه شیخ ‌محمد کاظم آل یاسین و در فلسفـه از مرحو م صدرا بهره گرفت .
در سال ۱۳۲۷ هجرى شمسى به قم مراجعت نمود و در مدرسه فیضیه اقامت گزید ودر درس آیه اللّه بروجردى و آیه اللّه محقق دامـاد و مرحوم علامـه طباطبایى حاضر شد و در درس اخلاق حضرت امام خمینى و دروس فقه خصوصى آیـه اللّه گلپایگانى و آیه اللّه حاج شیخ مرتضى حائرى و مرحوم آیه اللّه حاج سید احمد خوانسـارى شرکت مى کرد.
در طى یازده سال اول انقلاب اسلامى ایران از جملـه اشتغالات ایشـان تدوین قوانیـن کیفرى , جزایى و حقوقى دادگسترى و انطباق آنها با نظرات شرع و فقه اسلامى بود.
و براى حل مشکلات دستگاه قضایى تدریس یک دوره خارج کتاب قضا را براى قضـا ت آغاز کرد.
ایشان پس از رحلت حضرت امام خمینى در شهریور ماه سال۱۳۶۸ اشتغـالات جدیدى را آغاز کرد که از آن جمله تدریس و تحقیق , تاسیس و اداره دارالعلم مفیـد را مى توان نام برد.

تألیفات

۱- رساله توضیح المسائل
۲- الفتاوى الواضحه
۳- الفقه الشرکه
۴- فقه القصاص
۵- فقه الدیات
۶- فقه و اصول – فقه القضاء
۷- فقه الحدود و التعزیرات
۸- الشهادات
۹- فقه المضاربه
۱۰- حاشیه بر ضیارات مکاسب
۱۱- یک دوره اصول فقه
موضوعات دیگر:
۱- جمال ابهى ( در رد بهائیت )
۲- مقالاتى در تفسیر قرآن
۳- اخلاق ( تدریس در دانشگاه مفید)
۴- چهار جلداقتصاد
۵- یک دوره اقتصاد اسلامى بر طبق کتاب و سنت
۶- مناسک حج وعمره

Related posts

free vector
رفتن به نوارابزار