بدون شک، غرب به موازات کسب توانایى ها و اقتدار سرشار مادى و تکنیکى، در عرصه معنویت و مکارم اخلاقى، شدیدا به انحطاط گراییده است و بر این اساس، نه تنها جوامع غرب، بلکه بیشتر جوامع بشرى دستخوش بحران هاى گوناگون شده اند. اقبال لاهورى، اندیشمند پاکستانى، سال ها پیش خطاب به تمدن غرب، چنین سروده است:

عجب این نیست که اعجاز مسیحا دارى عجب این است که بیمار تو بیمارتر است

دانش اندوخته اى، دل ز کف انداخته اى آه از آن نقد گرانمایه که در باخته اى

" />
free vector
رفتن به نوارابزار