عملکردها یا پندارهاى متناقض یا متضاد با دین، پیوسته براى فرد این سؤال را پیش مى آورد که «آیا به راستى من دین دارم و آیا به مقتضاى عقاید دینى خود عمل کرده ام؟

هویت دینى چیست و چگونه شکل مى گیرد؟ ثابت است یا متغیر؟ بحران هویت دینى کدام است؟ چه پیامدهایى برجاى مى گذارد؟

این سؤالات در راستاى پرسش هایى بنیادین و دغدغه هایى است که بشر کنونى را سخت تشنه خود ساخته است بشرى که در عصر تکنولوژى عصر بحران معنى دنبال سؤال هاى بنیادین خود است.

روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

 

ز کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود به کجا مى روم آخر ننمایى وطنم

" />
free vector
رفتن به نوارابزار