نام نویسنده: لویی داندرل (Louis Dandrel)
عنوان اصلی مقاله  و محل نشر :    L’écoute des sons (Publié dans Nouveaux Actes Sémiotiques )
نام مترجم: ندا حمیدی زاده

صداها را از چهل سال پیش، در کشورها و شهرهای مختلف ضبط کرده ام. بدین ترتیب، یک مجموعه مهم تشکیل شده است. « مرکز فرهنگی برخوردها لابوری » شهر لیموزن در حال ساخت یک بانک اطلاعات  صداست که استفاده از آن را برای عموم آزاد نموده است . این مرکز مشتاق دریافت این مجموعه صداهای ضبط شده است.
اما برای طبقه بندی صداها مانند طبقه بندی کتاب ها درکتابخانه یا طبقه بندی گیاهان در یک مجموعه، نیاز است که نام آنها را بدانیم. این در حالی است که ماهیت صداها به ما اجازه نمی دهد که بتوانیم به راحتی آنها را این چنین طبقه بندی کنیم. دانشگاه لیموژ  ، در این مطالعه ی توصیفی، رقابت ارزشمندی را برگزار می کند که اولین اقدام آن این همایش است. همایشی که ما را گرد هم آورده است. مشارکت من در این گردهمایی شامل تبادل اطلاعات «میدانی» ، واژگان و نظرات در خور و مرتبط است.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار