دوره امامت امام كاظم عليه السلام از دوره هاي سخت و توان فرساي تاريخ امامت است . در اين دوره , امام موسي بن جعفر عليه السلام با دو مشكل مواجه بودند. يكي از اين"مشكنات , ڧرتباط مستقيم با حاكميت نامشروع خلفاي عباسي داشت . مشكل برخورد با خلفا و مقابله با تبليغات مسموم و اقدامات كينه توزانه آنها همواڱه به عنوان يك مشكل اساسي شيعه وجود داشت . ولي مشكلي كه امام كاظم عليه السلام اختڵاصا"در دوره ي امامت خويش با آن روبرو بود , مشكل دروني شيعيان در اين"زمان بود. اين مشكل دروني , انشعابي بود كه در اين دوره در ميان شيعيان به يجود آمده"بود و از اين نظر اتحاد و يكپارچگي شيعيان در معرض خطر قرار گاشت . توضيح آۆ كه پس از شهادت امام جعفر صادق عليه السلام , برخي از شيعيان درتاره ۊ شناخت امام و اين كه جانشين امام ششم چه كسي است , گرفتار ترديد و عدم شناڮت شدند.

" />
چهارشنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار