با اين نسبت و نژاد تعجبي ندارد که او دشمن پيامبر و علي بن ابيطالب عليهما السلام باشد و عمري با معاويه خون به دل اميرالمومنين عليه السلام کنند. واقعه صفين و قرآن بر سر نيزه کردن و شهادت مالک اشتر و واقعه حکمين و کارهاي ديگر آن ملعون روشن است

او در وقت مرگ ميگفت: چنان است که کوه رضوي را بر گردن من نهاده اند و درون من پر از خار است و مرا از سوراخ سوزني بيرون ميکنند.

3.جنگ قرقره الکدر

" />
free vector
رفتن به نوارابزار