احکام فطريه:
- واجب است که هر کس براي خود و هر کدام از عايله‌اش، تقريباً به قدر سه کيلو از قوت غالب ادا کند. قوت غالب يعني آن چيزي که مردم غالباً از آن براي تغذيه استفاده مي کنند، مثلاً گندم.(1)

شب عيد فطر:
- فطريه از غروب روز آخر ماه – يعني شب عيد فطر – به عهده‌ي مکلف مي آيد و احتياط اين است که آن را قبل از اداي نماز عيد فطر براي کسي که در نماز عيد فطر شرکت خواهد کرد و آن را به جا خواهد آورد تأديه کند. بنابراين اگر شما امشب حساب کنيد که چقدر به عهده شماست و پولش را کنار بگذاريد و فردا صبح قبل از آن که به نماز عيد برويد، آن را ادا کنيد، بهترين وجه است. البته اگر در آن موقع ادا نکرديد، بعد از نماز عيد فطر هم ادا کنيد، ايرادي ندارد.(2)

" />
free vector
رفتن به نوارابزار