ترويج جهان بيني الهي، فضائل اخلاقي و کرامات انساني در هر اجتماع، از جمله نيازهاي فطري است که هر کس آن را مي پسندد و دنبال تحقق عمومي آن مي باشد. اين رسالت اساسي، همان هدف والايي است که همه انبيا و اوصيا آن را دنبال مي کردند و در تحقق آن تلاش وصف ناپذيري از خود نشان مي دادند. رسول گرامي اسلام(ص) فرمود:

«إنّما بُعِثتُ لاُتَمِّم مَکارِمَ الأخلاقِ؛ همانا مبعوث شدم تا اخلاق انساني را کامل کنم».[1]

«إنّما بُعِثتُ لاُتَمِّم محاسن الأخلاق؛ به رسالت برانگيخته شدم تا زيباييهاي اخلاقي را به اتمام برسانم».[2]

شايد بتوان ادّعا کرد چنانچه انبياي عظام و اولياي الهي به رسانه هاي جمعي دسترسي پيدا مي کردند، يک لحظه از آن غافل نمي شدند؛ حضور و مشارکت فراوان امامان معصوم(ع) در مراسم نماز جمعه به عنوان خطيب و نيز در جماعات و مراسم حجّ و اجراي خطابه هاي محرک و مورد نياز، جهت آگاهي و هدايت مردم و براندازي حکومت هاي طاغوتي، گواه حرکت زيباي فرهنگي آنان در راستاي حاکميت اخلاق و ايمان بر رسانه هاي جمعي و تبلور آن بوده است.

پيامبر رحمت، خطاب به جانشين خود اميرمؤمنان(ع) فرمود:

" />
free vector
رفتن به نوارابزار