در مطالعات اخلاق و رسانه و هم‌چنين در پيوند با مباحث دين و رسانه، مطالعات موردي اهميت خاصي دارند. به ويژه اگر اين مطالعات موردي بحث بر سر منابع مرجعي باشد كه توان تاثيرگذاري بر انديشه افراد را داشته باشند. در سپهر فكري غرب، جان استوارت ميل متفكري است كه هم در بحث مداراي سياسي و اجتماعي نقش دارد و هم در بحث‌هاي توجيهي استعماري. در حقيقت انديشه‌هاي وي در ميان? دو گيومه قرار دارند كه يكي به نفي شخصيت فكري وي مي‌پردازد و ديگري درصدد تقديس اوست. به هر حال جايگاه وي در ميان متفكران و اهالي فلسفه غيرقابل خدشه است. مقاله دانش دموکراتيک و تجديد‌نظر جدي: تأثير مطالعه مقاله درباره آزادي اثر جان استوارت ميل در خصوص رواداري آزادي بيان در ميان دانشجويان به شدت مذهبي و محافظه‌کار سياسي كه نوشته شري بيکر، کواينت راندل، ادوارد ال. کارتر و سکات لونت است، به بررسي تاثير خوانش يكي از مهم‌ترين نوشته‌هاي اين فيلسوف بر مشي ديداري گروهي از نخبگان مي‌پردازد. به اين معنا كه اگر ما اثري پايه‌گذاشته‌شده بر تعادل و تسامح را بخوانيم، آيا هجمه‌هاي رسانه‌اي مي‌توانند تاثيري بر ما بگذارند.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار