در اين متن کوشش مي‌شود نظريه فرهنگي ايدئولوژي سياسي و رسانه‌هاي جمعي در دنياي مسلمانان ترسيم گردد. مقصود از نظري? فرهنگي، بدن? مفاهيم، گزاره­ها، اصول و هنجارهايي هستند که انتظار مي‌رود القاگر ادراکات، اعتقادات، ارزش­ها، ديدگاه­ها و رفتارها در يک جامعه، چه در سطح فردي و چه در سطح نهادي باشند و بر آن‌ها تاثير گذاشته و به آن‌ها شکل و جهت دهند. هر چند ديدگاه­ها، عقايد، رسوم و تاثيرات متعدد بومي و بيگانه به صورت جداگانه و در کنار يکديگر در ايجاد واقعيت فرهنگي مسلمانان در هر فصل مشترک زماني‌ـ‌مکاني دخيل هستند، با اين حال در سطح نظري، قرآن و حديث دو منبع اصلي بسيار قدرتمند و عميقاَ پذيرفته‌شده در نظري? فرهنگي مربوط به دنياي مسلمانان مي‌باشند. به همين دليل، نوشتار حاضر رويکرد روش‌شناختي­اي اتخاذ مي‌کند که تکيه آن بر تحليل اين دو منبع مهم فرهنگ اسلامي، به ويژه قرآن است.

" />
چهارشنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار