دکتر لين شافيلد کلارک[1] استاديار و مدير مرکز بين‌المللي روزنامه‌نگاري و رسانه‌هاي جديد اِستلو[2] در دانشگاه دِنوِر[3] است. وي يک جامعه‌شناس تفسيري[4] است که چگونگي کنش‌هاي مخاطبين رسانه‌هاي ديجيتالي در رابطه با موضوعات هويت، روابط خانوادگي و ايدئولوژي‌ها و باورهاي اجتماعي را بررسي مي‌کند. اولين کتاب وي با نام از فرشتگان تا بيگانه‌ها: نوجوانان، رسانه و موجودات ماوراء‌الطبيعي[5] به کاوش دربار? اين مسأله مي‌پرداخت که جوانانِ با گرايش‌هاي متنوع و غيرديني، داستان‌هاي عوامانه دربار? موجودات ماوراء‌الطبيعي در رابطه با مفاهيم معنوي و ديني را چگونه تفسير کرده‌اند. اين کتاب، جايزة بهترين کتاب محققانة انجمن ملي ارتباطات[6] از بخش قوم‌شناسي[7] را دريافت کرد.

وي هم‌چنين يکي از نويسندگان کتاب رسانه، خانه و خانواده[8] است و به بررسي اين مهم مي‌پردازد كه خانواده‌ها چگونه خط‌مشي‌هاي رسانه‌اي را بنا مي‌نهند و اين خط‌مشي‌ها چگونه با کنش‌هاي هويتي‌ـ‌ساختي[9] خانواده مرتبط هستند. کلارک، نويسندة کتاب دين، رسانه و بازار[10] و يکي از ويراستاران کتاب دين در عصر رسانه[11] است. آثار وي هم‌چنين در نشرية‌ ارتباطات،[12] نشري? پژوهش‌هاي انتقادي در ارتباطات رسانه‌اي،[13] نشري? رسانه‌هاي جديد و جامعه،[14] نشرية پژوهش‌ علمي دين[15] و در چندين کتابِ چاپ شده و نشرية متعدد ديگر منتشر شده است.

تحقيقات کلارک در نيويورک تايمز، شيکاگو تريبون، اِل. اِي. تايمز، بوستون گلوب، هاليوود ريپورتر، اينديپندنت (پادشاهي بريتانيا)،[16] و ديگر نشريات به چاپ رسيده است؛ در CNN، NPR، BBC-Radio و PBS برنامه‌هاي مهمي داشته و در اين محافل براي مخاطبين سخنراني ايراد کرده است:

هاروارد، آکسفورد، دانشگاه کاروليناي شمالي، دانشگاه اينديانا، مجمع عمومي کليساي رزبيتاري (ايالات متحدة آمريکا)، آکادمي دين آمريکا، انجمن بين‌المللي ارتباطات، انجمن مردم‌شناسي آمريکا، انجمن آموزشي روزنامه‌نگاري و ارتباطات رسانه‌اي و رخدادهاي ملي و بين‌المللي بي‌شمار ديگر.

کلارک، عضو هيئت مديرة انجمن ارتباطات بين‌المللي[17] است و رياست بخش ارتباطات همگاني[18] را نيز بر عهده دارد. وي هم‌چنين در هيئت ويراستاري نشريات رسانة جديد و جامعه، ارتباطات همگاني، ارتباطات و دين به کار مشغول است.[19] او عضو هيئت مشاورة دانشگاهي پروژة زندگي آمريکايي[20] مي‌باشد و عضو کميسيون تحقيق بين‌المللي دربار? رسانه، دين و فرهنگ[21] نيز بوده است.

کلارک سابقاً يک توليدکنندة تلويزيوني و متخصص بازاريابي بوده است. کلارک در رشته‌هاي رسانة جديد، روزنامه‌نگاري تناوبي، تاريخچة رسانه و پژوهش‌هاي فرهنگي‌ـ‌انتقادي و شيوه‌هاي تحقيق کيفي تدريس مي‌کند.

و اما بعد...

" />
free vector
رفتن به نوارابزار