روايت و جذب مخاطب

روايت‌ها به جهت بهره‌گيري از عناصر داستاني قدرت جذب بالايي دارند. از اين‌ رو رسانه‌هاي جمعي به ويژه تلويزيون سعي دارند تا در قالب‌هاي مختلف برنامه‌ايِ خود حتي در برنامه‌هاي کوتاهي چون تيزرهاي تبليغاتي از عناصر داستاني استفاده کند. در اين جا به دو نمونه اشاره مي‌شود:

1. در گزارش‌هاي خبري، برخي خبرنگاران به جاي گزارش مستقيم تلاش مي‌کنند آن را به صورت يک روايت القا کنند. به اين صورت که خبرنگار، خود، مانند شخصيت اول يک داستان در نقش جست‌وجوگر ظاهر مي‌شود و گزارش خود را با يک پرسش (گره داستاني)‌ آغاز مي‌کند. سپس کم‌کم با ادام? گزارش به طرف پاسخ پرسش (گره‌گشايي) پيش مي‌رود. اين نوع گزارش‌ها به ويژه در مستندهاي ترکيبي شبکه‌هاي حرفه‌اي به وفور قابل مشاهده است. خبرنگاران شاخص اين شبکه‌ها چون ستارگان سينما ظاهر شده و مسائل مختلف را با حفظ ديدگاه خود انتقال مي‌دهند.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار