بسم الله الرحمن الرحيم


سي سال پيش مارشال مک­لوهان تخيل عموم مردم را با نظريه‌هاي تيزبينانه و مختصر و مفيد خود درباره رسانه‌هاي جمعي تحت تاثير قرار داد. چندين عبارت وي هم‌چنان مورد بحث قرار مي‌گيرد. براي نمونه دهکد? جهاني روي جلد مجله‌ها و در محافل گفت‌وگوي جامعه‌شناسان ظاهر مي‌شود. متاسفانه، دهکد? جهاني وجود ندارد.[1]

تفکر مک­لوهان دربار? اين موضوع با مشاهده­اي آغاز شد که نشان مي‌داد جوامع بيشتر توسط ماهيت رسانه‌هاي جمعي که از طريق آن ارتباط برقرار مي‌کنند، شکل داده مي‌شوند نه از طريق محتواي ارتباطي. اين‌که ما چگونه چيزها را مي‌گوييم مهم‌تر از آن چيزي است که مي‌گوييم؛ بنابراين رسانه پيام است.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار