كليشه‌‌ها و برداشت‌هاي نادرست رسانه‌ها از اسلام در تعصب و ناآگاهي ريشه دارند.

اسلام ديني است كه با بيشترين سرعت در غرب رو به گسترش است. با وجود اين، كليشه‌ها و برداشت‌هاي نادرست فراواني دربار? اسلام در غرب وجود دارند كه مسبب آن‌ها رسانه‌ها، تعصب و ناآگاهي است. اسلام را اغلب ديني افراطي، تروريست يا بنيادگرا مي‌شناسند. بسياري از غربي‌ها از اسلام انزجار دارند و نمي‌خواهند تعاليم راستين آن را بپذيرند. در بسياري موارد، گزارش‌هاي رسانه‌ها دربار? اسلام نادرست هستند كه علت آن ناآگاهي است. اين مسئله يكي از دلايل انزجار غرب از اسلام است. برخلاف تصور بسياري از غربي‌ها، اسلام ديني صلح‌طلب است كه هيچ نوع جنگ بي‌مورد يا اقدام تروريستي را تشويق نمي‌كند.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار