درآمد

فايده‌گرايي بر اخلاق رسانه به مدت يک قرن تسلط داشته است. براي جان استوارت ميل، استقلال فردي و بي‌طرفي، اساس کتاب منطق نظام و آزادي و هم‌چنين فايده‌گرايي‌اش را تشکيل مي‌دهد. اين مفاهيم به طور طبيعي با نظري? اخلاق رسانه و عمل حرفه‌اي در جامع? دموکراتيک سازگار و جفت‌و‌جور است. با اين همه، نقايص و نقطه‌ضعف‌هاي فايده‌گرايي که توسط راس و ديگران تأکيد شده است ما را در اين مرحله به اخلاق ديالوگيِ وظيفه[1] رهنمون مي‌شود. گفتمان اخلاق هابرماس، اخلاق فيمنيست‌ها و اخلاق جماعت‌گراها مثال‌هايي از اخلاق وظيفه هستند که ريشه در رابط? ديالوگي دارد که ما را قادر مي‌سازد به لحاظ روشنفکري از  نو شروع کنيم. اين نوشتار در ادام? مباحث اخلاق و رسانه كه از چندي پيش در ماه‌نام? رواق هنر و انديشه پا گرفته است، گزيده و چاپ مي‌شود.

و اما بعد...

" />
پنج شنبه, ۲۷ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار