تعريف جنگ رسانه‌اي

استفاده از رسانه‌ها براي تضعيف کشور هدف و بهره‌گيري از توان و ظرفيت رسانه‌ها اعم از رسانه‌هاي نوشتاري، ديداري شنيداري و به کارگيري اصول تبليغات و عمليات رواني، به منظور کسب منافع، را جنگ رسانه‌اي مي گويند.

آنچه مسلم است جنگ رسانه‌اي از برجسته‌ترين مولفه‌هاي جنگ نرم و جنگ‌هاي مدرن در جهان کنوني محسوب مي‌شود. جنگ نرم به مثابه راهبرد و استراتژي انتخابي نظام سلطه براي تسلط بر افکار و اراده ملت‌ها تدوين و طراحي شده است.

اما بيشترين کاربرد جنگ رسانه‌ها در هنگامه نبرد‌هاي نظامي‌شدت مي‌يابد، البته‌اين به آن معنا نيست که‌اين کاربرد از اهميت رسانه‌ها در ديگر زمان‌ها مي‌کاهد، بلکه مي‌توان گفت جنگ رسانه در شرايط صلح نيز بين قدرت‌ها و دولت‌ها به صورت غيررسمي ‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد. آنجا که قدرت‌ها توان به ميدان آوردن نيروي نظامي ‌را ندارند و يا جامعه آنان قادر به تحمل تلفات انساني نيست. به جنگ رسانه‌اي روي مي‌آوردند و از اين ابزار به بهره‌برداري مي‌کنند. جنگ رسانه‌اي از جمله جنگ‌هاي بدون خون‌ريزي و آرام محسوب مي‌شود.

" />
یکشنبه, ۳ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار