و نيز گفته اند که در چنين روزي حضرت آدم‌(ع) به زمين هبوط کرده است. (3)

آغاز گسترده شدن زمين از سرزمين مکه

يکي از نام هاي شهر مقدس مکه ، ام القري  است و در دو آيه از قرآن مجيد به اين نام اشاره شده است.
" لتنذر ام القري و من حولها. " خطاب به پيامبر: تا انذار کني ام القري و کساني را که در اطراف آن هستند. (4)

ام القري يعني مادر آباديها و اهميت مرکزيّت و اصالت شهر مکه در مقايسه با ساير شهرها و آبادي هاي ديگررا نشان مي دهد.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار