تا سال 1945 ميلادي غالب جنگ‏ها "جنگ سخت" بود. پس از آن با توجه به دو قطبي شدن جهان به بلوک شرق و بلوک غرب، دور جديدي از رقابت ها ميان آمريکا و شوروي سابق آغاز شد که به "جنگ سرد" مشهور شد. جنگ سرد ترکيبي از جنگ سخت و جنگ نرم بود که طي آن دو ابر قدرت در عين تهديدهاي سخت از رويارويي مستقيم با يکديگر پرهيز مي‏کردند.

با فروپاشي شوروي در سال 1991 ميلادي و پايان جنگ سرد کارشناسان بخش جنگ در ايالات متحده با استفاده از تجارب دو جنگ جهاني و دوران جنگ سرد دريافتند که مي شود با هزينه کمتر و بدون دخالت مستقيم در ساير کشورها به اهداف سياسي، اقتصادي و... دست يافت که در ادبيات سياسي جهان به جنگ نرم شهرت يافت.

" />
free vector
رفتن به نوارابزار