الف - سبک جنگ‌ها متفاوت است و در هر جنگي نيز روش‌ها (تاکيتک‌ها) و تسليحات (ابزار)‌ متفاوتي به کار گرفته مي‌شود مثل جنگ سخت (مسلحانه، نظامي) با شمشير و يا بمب‌هاي خوشه‌اي و ليزري و اتمي – جنگ اقتصادي با شيوه‌ها و رقابت‌هاي ناسالم، مخرب و نابود کننده مثل تحريم و با استفاده از ابزار متفاوت بانک، بيمه، حمل و نقل، قوانين صادرات و واردات، قوانين بين‌الملل و ... – جنگ نرم يا همان جنگ رواني با ابزار تبليغاتي و امروزه رسانه‌اي

" />
free vector
رفتن به نوارابزار