وي دليل اين فتوا را مشقت‏بار بودن روزه براي ساکنان اين مناطق و گرمي بيش از حد هوا در روزهاي تابستان ذکر کرده است. گفتني است هفته گذشته تعدادي از ساکنان مناطق "حائل" و "القصيم" که به صورت مکرر برق در اين مناطق قطع مي‏شود، درباره وجوب يا عدم وجوب روزه از عبيکان استفتا کرده بودند. لازم به ذکر است اين مفتي وهابي چندي پيش قربانيان آنفلوانزاي خوکي را شهيد عنوان کرده بود.

فتواي وهابيان در کويت: با شيعيان دادوستد نکنيد

" />
free vector
رفتن به نوارابزار