عشق من پائيز آمد مثل پار

باز هم، ما باز مانديم از بهار


احتراق لاله را ديديم ما

گل دميد و خون نجوشيديم ما

" />
free vector
رفتن به نوارابزار