بر میتی که کفنش ایرانی نباشد، نماز نمی خوانیم

رهبر معظم انقلاب با دور اندیشی، درایت و توجه به منابع دینی و مصالح عمومی، امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری کردند. نکته جالب توجه در این میان توجه جمعی از علمای اصفهان به همین مفاهیم در سال 1324 هجری است که در آن، بر مصرف کالای ایرانی تاکید کرده اند و حتی در استفاده از کاغذ و یا پارچه کفن نیز به این مهم اشاره کرده اند. " />
free vector
رفتن به نوارابزار