آيه دوم سوره النسا : " ان الصلاه کانت علي المومنين کتابا موقوتا " به تحقيق که نماز نوشته شده بر گردن مومنان و وقت آن معين شده است. ( نماز يک تکليف شرعي است و بر گردن همه ي مومنان است.)

مومن به کسي مي گويند که معتقد به ولايت ائمه (ع) است. اما مسلمان ، به کسي که شهادتين را بگويد. هر مسلماني مومن نيست ؛ ولي هر مومني ، مسلمان است. منظور از مومن يعني شيعه. " />
free vector
رفتن به نوارابزار