نقش و تأثير رسانه در تعليم و تربيت، که در واقع تخريب يا تهذيب خانواده يکي از تبعات آن محسوب مي شود، از دير باز موضوع بحث بسياري از محافل علمي و يا حتي گفتگوهاي گزارشي، خبري بوده است. چنانچه در دو دهه پيش بيشتر شاهد چنين گفتگوهايي در رسانه هاي داخلي بوده ايم.

البته ناگفته نماند که گفتگوهاي ژورناليستي از بار علمي لازم برخوردار نبود و از آن جا که به قول معروف «شکست يتيم است، اما پيروزي چندين پدر و مادر دارد»، در اين گفتگوها هر کجا که بحث از تأثير مثبت به ميان مي آمد، رسانه به عنوان مؤثرترين عامل قلمداد مي شد و هر کجا که سخن از آثار تخريبي به ميان مي آمد، رسانه خود را منزه مي نمود و نقش والدين، خانه و مدرسه را بسيار پر رنگ تر و مؤثرتر قلمداد مي ساخت!

بديهي است که تحليل صرف علمي، مستلزم ارائه تعاريف صحيح و عميقي از عناصر تشکيل دهنده موضوع است، مثل اين که سؤال شود: اساساً تعريف خانواده يا رسانه چيست؟ و سپس سؤال شود: «کدام رسانه» و «کدام خانواده»؟ و سپس به صورت مفصل به مبحث اخلاق و تعريف ارزش ها و نسبي بودن يا نبودن آنها توجه شود و ديدگاه هاي متفاوت و گاه متضاد در اين زمينه ها مورد بحث و تحليل قرار گيرد و بعد از آن که مشخص شد که تعريف «رسانه، خانواده، تخريب و تهذيب چيست»، نقش رسانه در آن بررسي شود که طبعاً چنين کاري از حوصله و امکان اين مختصر خارج است. از طرفي ديگر بحث ژورناليستي که متکي به ديدگاه هاي چند نفر کارشناس يا مسئول است نيز نمي تواند منظور و مقصود اين بحث باشد. لذا در اين مختصر سعي مي شود صرف نظر از تعاريف فوق و با بيان برخي از شاخص هاي کلّي و واقعيات عيني، موضوع از زاويه نگاه ديگري مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

? شاخصه ها و مؤلفه ها

" />
چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار