در مطالعات رسانه اي و فرهنگي، بررسي کميت و کيفيت بازنمايي نقشها، نژاد و قوميت، سنين مختلف، خرده فرهنگها و بويژه بازنمايي مردان و زنان از اهميت خاصي برخوردار بوده است. در مورد بازنمايي جنسيت اکثر مطالعات موجود نشان از تسلط نگرشي مردسالارانه در رسانه هاي مختلف دارند که با استفاده از کليشه ها و کليشه سازيهاي مختلف جايگاه فروتري را به زنان نسبت داده و الگوهاي اجتماعي پست تري را در ارتباط با زنان در جامعه ترسيم مي کنند. مقاله حاضر سعي بر آن دارد در ابتدا مفاهيم مهمي چون بازنمايي و کليشه سازي را مورد بحث قرار داده و در ادامه به موضوع جنسيت و نقش رسانه ها در جامعه پذيري نقشها و الگوهاي جنسيت بپردازد. تسلط رويکرد مرد سالارانه نشان دهنده ايدئولوژي جنس گرايي مردانه در رسانه هاي مختلف دارند که منجر به فناي نمادين زنان مي شوند. از اين رو هر کدام از مفاهيم مذکور مورد بحث قرار گرفته و در نهايت ديدگاههاي سه نحله اصلي فمينيستي را در اين باره به اجمال مرور خواهيم نمود.

بحث نظري: نظريه کليشه سازي

کلمه کليشه برداري از دوران چاپ هاي چرخان بر سطح سيلندرهاي بزرگ اقتباس شده است. در اين نوع چاپ تمام صفحه به صورت حروف فلزي سخت جوهراندود هزاران صفحه مشابه را در مدت کوتاهي چاپ مي کرد.

کليشه‏سازي پديده اصلي زندگي اجتماعي است و به خوبي ثابت شده که کليشه‏ها مي‏توانند قضاوت‏هاي اعضاي گروه‏ها را تحت تاثير قرار دهند(فيسک و همکاران، 1991؛ کاندا و تاگارد، 1996).

از آنجا که آثار مرتبط با کليشه‏سازي گسترش يافته‏اند، برخي محققان شرايط محدودکننده گرايش به کليشه براي تحت تاثير قرار دادن قضاوت‏ها را جستجو کرده‏اند. برگيدا و همکارانشان در مطالعات خود شرکت‏کنندگاني داشتند که براي مثال دربارة فرد مونث يا مذکري که رفتارهاي منفعل يا جسورانه با اعتماد به نفس را انجام مي‏داد مطالعه کردند و آن را مورد ارزيابي قرار دادند و دريافتند که افراد مورد مطالعه با رفتار منفعل ارزيابي مي شوند و رفتار مشابهي (پايين) درباره اعتماد به نفس بدون در نظر گرفتن جنسيتشان دريافت کردند و افراد مورد مطالعه با رفتار جسورانه و با اعتماد به نفس ارزيابي مشابهي (بالا) درباره اعتماد به نفس بدون در نظر گرفتن جنسيتشان دريافت کردند. بنابراين با کمال تعجب کليشه‏ها درباره منفعل بودن زنان و جسارت يا اعتماد به نفس مردان هيچ جانبداري را بوجود نياورد، زمانيکه اطلاعات رفتاري مرتبط با قضاوت در دسترس بود.

" />
چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار