روزه ماه مبارک رمضان بر هر مرد و زن مسلمان واجب است . در خصوص مزاياي روزه از لحاظ پزشکي ، روانپزشکي و .. سخن بسيار گفته شده است و فوايد بي شماري در اين مورد ذکر نموده اند ، ليک اين مفهوم در ادب پارسي مضامين بسيار نغز و دلنشيني را آفريده است که به گلچيني از اين داستان بسنده مي کنيم :


حکيم ابولقاسم فردوسي طوسي :

همان بر دل هر کسي بوده دوست

نماز شب و روزه آيين اوست


حکيم ناصر خسرو قبادياني :

چون روزه نداني که چه چيز است چه سود است

بيهوده همه روز تو را بودن ناهارخاقاني شرواني : " />
free vector
رفتن به نوارابزار