مباحث اين نوشتار پيرامون ماليات هاي حکومتي و ارتباط آن با خمس و زکات است . در آغاز مطالبي درباره ي اصل مشروعيت اين ماليات ها و فلسفه ي تشريع آن ها بيان مي کنيم . در اين قسمت بر خلاف کساني که خواسته اند از طريق دليل هاي خاص پيرامون موضوع و يا عموميت بخشيدن ادله ي زکات، مشروعيت ماليات هاي حکومتي را استفاده کنند، معتقديم فقط از راه اختيارات ولايت فقيه براي اداره ي حکومت اسلامي مي توان مشروعيت اين ماليات ها را اثبات نمود، چرا که دليل خاصي پيرامون آن وجود ندارد و از دليل هاي زکات نيز نمي توان به چنين برداشتي دست يافت .
مشروعيت ماليات هاي حکومتي

بر اساس دليل هاي فراواني که از آيات و روايات استفاده مي شود، زيربناي مشروعيت حکومت در اسلام، براي حاکم، ولايت است . اعمال اين ولايت در زمان معصومان، با پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله و پس از ايشان با ائمه اطهار عليهم السلام و در زمان غيبت، با فقيه جامع الشرايط است . " />
free vector
رفتن به نوارابزار