با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حکومت، اين انتظار به حق از سوي مردم پديد آمد که به تدريج و با اجراي برنامه هاي روشن، اهداف و آموزه هاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقق يابد . حال با گذشت بيست وچهار سال از پيروزي انقلاب اسلامي، اين پرسش جدي مطرح مي شود که آيا نظام مالياتي ايران، اسلامي است، و اگر نيست، مسؤوليت عدم تحقق اين خواست مکتبي و مردمي را چه کسي يا سمتي بر عهده دارد؟

در اين شماره، موضوع پيشگفته را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم و دانشگاه، آقايان دکتر سيدکاظم صدر، حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدتقي گيلک حکيم آبادي را جويا مي شويم . " />
free vector
رفتن به نوارابزار