ترديدي نيست که اسلام به صورت يک مکتب اخلاقي، فلسفي و يا اعتقادي محض ظهور نکرد؛ بلکه به عنوان يک آيين جامع که تمام نيازهاي مادي و معنوي در آن پيش بيني شده پا به عرصه ظهور گذاشت. از سوي ديگر، اين مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسيس حکومت همراه بود؛ در نتيجه براي اداره آن نياز به يک پشتوانه مالي غني و منظم داشت که بتواند در سايه تشکيل حکومت اسلامي از بينوايان، بيماران، بي سرپرستان، معلولان و يتيمان جامعه دستگيري نمايد و اين خلأ اقتصادي را پرکند. خداوند متعال با نزول آيات زکات دست ياري و رحمت بي پايانش را به کمک نبي اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، اين نقص و کاستي را برطرف کرد. اين فريضه الهي از مالياتهايي است که در حقيقت جزو اموال عمومي جامعه اسلامي محسوب مي شود و نيز به غير بني هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد ياد شده است. " />
free vector
رفتن به نوارابزار