درآمدهاي بيت المال
مقدمه

پيش از بحث درباره درآمدهاي بيت المال، يادآوري چند نکته ضروري مي نمايد:

1 ـ امروزه همان گونه که بيت المال به مفهوم پيشين آن، مصداق خارجي ندارد و اموال بيت المال نيز به اموال عمومي و بيشتر به اموال دولتي اطلاق مي شود، منابع درآمد بيت المال نيز با دوران گذشته تفاوت بسيار کرده است؛ به طوري که برخي از پربارترين منابع درآمد بيت المال در روزگار رونق اين نهاد، امروزه در هيچ يک از کشورهاي اسلامي ديده نمي شود. براي مثال «غنايم» در دوران نخستين اسلام به سبب فتوحات پي در پي، يکي از منابع درآمد بيت المال به شمار مي آمد، ولي امروزه پرونده فتوحات بسته شده است.
" />
free vector
رفتن به نوارابزار