به طور کلي مي توان گفت: پرداخت خمسِ اموال، دو نقش اساسي در زندگي مسلمان ها به ويژه شيعيان ايفا مي کند:

1 - مادي (توزيع ثروت بر اساس عدالت اجتماعي)؛

2 - معنوي ( تهذيب نفس).
عدالت اقتصادي در پرتو بعثت پيامبران

قرآن کريم يکي از مهم ترين دلايل اجتماعي بعثت پيامبران را زمينه سازي براي اقامه قسط و گسترش مطلق عدالت توسط خود مردم مي داند: «لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛(1) ما پيامبران را با دلايل روشن و معجزات آشکار فرستاديم و کتاب و ميزان حق و باطل را با آنان همراه ساختيم تا مردم (در پرتو تربيت ديني) به عدل و قسط قيام کنند». پس از آن بلافاصله مي فرمايد: «و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس؛(2) و آهن را فرود آورديم که در آن نيرويي شديد و سودهايي براي مردم است.»
" />
free vector
رفتن به نوارابزار