آيا به وسايل مورد نياز پسر اعم از رختخواب، لباس، طلا، خانه و ... که براي ازدواج تهيه مي­شود، خمس تعلق مي­گيرد؟ " />
free vector
رفتن به نوارابزار