آيا زنان نيز چون مردان بايد  داراي «حساب مالي» بوده و مکلف به پرداخت حقوق شرعي درآمد خود هستند؟
پيش از شروع پاسخ، اشاره اي به «حساب مالي» و مفهوم آن کنيم تا در پاسخ اين پرسش و ديگر سؤالات کارگشاي ما باشد. هر دختر و پسر يا زن و مرد مسلماني پس از بلوغ و ورود به دايره مکلفان موقعيتي ممتاز در پيشگاه خداوند مي يابد، به گونه اي که بر ارزشهاي والاي عبادي، مخاطب پروردگار با خطابهاي «يا ايها الذين آمنوا» و «يا ايها الناس» قرار مي گيرد در کنار اين ويژگي مسؤوليتهايي به عهده او گذارده شده است که از آن ميان داشتن «حساب مالي» و «پرداخت حقوق الهي» خواهد بود. آنگاه که دوره تکليف فرا رسيد و نخستين درآمد مالي براي انسان حاصل شد، موظف است تا سال آينده چنين موقعي، آنچه اضافه بر خرجهاي روزمره زندگي پس انداز کرده است، حقوق شرعي يا خمس(20%)  آن را بپردازد. " />
free vector
رفتن به نوارابزار