خمس در عصر حضرات معصومين (عليهم السلام) از اهميت فوق العاده اي برخوردار بوده است، ليکن از آن جايي که از عصر امام علي (ع) تا زمان امام باقر (ع) شيعه در فشار شديدي از نظر سياسي و اقتصادي قرار داشت و حکومت بني اميّه حساسيت خاصي به تشيّع نشان مي داد، از اين رو مجالي پيش نمي آمد تا فريضه خمس را آن چنان که شايسته و بايسته است، براي شيعيان تبيين نمايند و لزوم پرداخت آن را گوشزد کنند، بلکه با واژه «اَبَحْنا لشيعتنا» آنان را از نگراني بيرون آوردند و تصرّف در خمس را مباح شمردند. البته وضع اکثر مردم نيز از نظر مالي خوب نبود تا خمس بدهند.
" />
free vector
رفتن به نوارابزار