کتاب
تجرى در اصطلاح اصول عبارت است از اقدام به خلاف اوامر مولا در مواردى که نسبت به آنها قطع وجود دارد ، به شرط آن که قطع مخالف واقع باشد .

تجري

( مخالفت با تکليف مقطوع ، در فرض خطا بودن اعتقاد)

تجرّى ، در لغت به معناى اظهار جرأت است . تجرّى بر مولا در عرف ، شامل معصيت نيز مى شود ، زيرا اظهار جرأت بر مولا ، با اقدام به خلاف آن چه که او به طور قطع به آن دستور داده ، حاصل مى شود ، چه اين قطع او موافق با واقع باشد چه نباشد .

" />
free vector
رفتن به نوارابزار