نسبت قرآن و سنّت، از ديرباز مورد توجّه محقّقان بوده است. مبحث حجيّت ظواهر کتاب در منابع اصولي، عهده دار تحقيق ابعادي از موضوع است. برخي گمان کرده اند که حجيّت ظواهر کتاب، نوعي استقلال در فهم آيات کريمه را به ارمغان مي آورد.
سنّت؛ قرينه منفصل کتاب


خداوند نيز مانند هر متکلّم ديگري مجاز است براي کلامش قرينه منفصل قرار دهد و مخاطبان را مکلّف سازد تا به آن مراجعه کنند. شواهد و ادلّه بسياري تحقق اين موضوع را تصديق مي کند؛ به طور نمونه به چند مورد اشاره مي شود.


1. پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله با ارائه معجزات متعدّد و متنوّعي، نبّوت خود را براي مردم اثبات کرده است. مفهوم اتيان معجزه اين است که آورنده آن، سفير و نماينده خداوند است و آن چه از طرف خداوند بگويد، معتبر و حجّت و مطاع است. [1]

" />
free vector
رفتن به نوارابزار