ولين كتاب در مورد مسائل علم اصول رساله‌اي در زمينه مباحث الفاظ است كه تأليف شاگرد امام صادق و كاظم ـ عليهم السلام ـ ، هشام بن حكم مي‌باشد.

در اين که علم اصول فقه براى اولين بار توسط چه کسى پديد آمده و به عنوان علم مستقل طرح شده است ، ميان شيعه و اهل سنت ، از يک طرف و مذاهب مختلف اهل سنت ، از طرف ديگر ، اختلاف وجود دارد .


( بحث از پديد آورنده علم اصول فقه )

همانگونه كه برخي از انديشمندان گفته‌اند، اولين كساني كه در مورد علم اصول سخن گفته‌اند و آن را پايه‌گذاري كرده‌اند امام باقر و امام صادق ـ عليهم السلام ـ هستند.[1] كه قواعد اصولي را بر اصحاب خود املاء كردند، مجموعه اين قواعد را برخي از علماي متأخر در كتبي مثل «اصول الي الرسول» و «الاصول الاصليه» و «الفصول المهمه في اصول الائمه» جمع‌آوري كردند.[2]

تأليفات در علم اصول فقه

اولين كتاب در مورد مسائل علم اصول رساله‌اي در زمينه مباحث الفاظ است كه تأليف شاگرد امام صادق و كاظم ـ عليهم السلام ـ ، هشام بن حكم مي‌باشد،[3] پس از وي، يونس بن عبدالرحمن، كتاب «اختلاف الحديث و مسائله»[4] را؛ كه مربوط به بحث تعارض اخبار و مسائل تعادل و تراجيح است، تأليف كرد.

" />
سه شنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار