غرض و هدف اصلي علم اصول؛ توانا شدن بر استنباط احكام شرعي فرعي و استخراج تكاليف ديني از ادله آنها مي‌باشد.

( بحث از فوايد مترتب بر علم اصول فقه )

با گذر از عصر صدر اسلام كه مردمان تكاليف خويش را مستقيماً از معصومين مي‌گرفتند و يا در عصر صحابه كه به نقل احاديث در تعيين وظايف اكتفا مي‌جستند، در زمانهاي بعدي، ناقلان و راويان احاديث ازدياد يافتند؛ و مشكلات بسياري در خصوص استفاده از روايات كه در حقيقت تفسيري بر قرآن، و تعييني بر وظايف مسلمانان بود، پيش آمد.


افرادي به جهت تأمين اهداف سياسي و شخصي به دروغ از زبان پيامبر ـ صلي الله عليه و آله و سلّم ـ و امامان ـ عليهم السلام ـ نقل حديث نمودند.


در نتيجه درچگونگي احوال راويان ترديد شده و در پيرامون دين از لحاظ زبان، فرهنگ، شيوه نگرش و تفكر، اندازه معلومات و چگونگي عادات، اخلاق، آداب و رسوم اختلاف و تفاوت فراوان پديد آمد.

از اين رو كار فهم تكاليف ديني ، به كلي دگرگون و معرفت دين وعمل به وظايف شرعي و الهي دشوار گشت. [1]

" />
سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار