اصول فقه ، دانشى است که قواعد آن براى استنباط احکام شرعى به کار گرفته مى شود .

مقدمه

اصول فقه، يكي از مهمترين علوم اسلامي مي‌باشد كه جايگاه آن بر پژوهشگران به طور عموم و بر دانشجويان فقه و حقوق به طور خصوص؛ روشن است.


در تبيين اهميت اصول فقه، اين بس، كه امروزه دست‌يابي به احكام شريعت، بدون آن ناممكن است و اين علم علاوه بر اينكه نسبت به علم فقه (دست‌يابي به احكام الهي) در حكم ابزار است، همانند علم منطق به صورت مستقل نيز ارزش و اهميت ويژه‌اي دارد. اين پژوهش كوتاه بر آن است تا به معرفي مختصر، جامع و مستند اين علم بپردازد.


( دانش پيرامون قواعد و ابزار استنباط احکام فقهى )

اصول فقه ، دانشى است که قواعد آن براى استنباط احکام شرعى به کار گرفته مى شود .

در تعريف اصول فقه ، تعبيرهاي گوناگونى از قدما و متأخران علماى شيعه و اهل سنت وارد شده که هر يک ، مورد نقض و ابرام قرار گرفته است .

مشهور اصوليون ، آن را چنين تعريف کرده اند:


"العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعية الفرعية ؛ اصول فقه ، علم به قواعدى است که براى به دست آوردن احکام شرعى فرعى ، آماده شده است".

" />
دوشنبه, ۴ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار