دور (به فتح اول وسکون ثاني)از اصطلاحات منطق وفلسفه است که در ساير علوم

مخصوصا فقه واصولکاربردزيادي دارد. دور عبارت است از اينکه موجود شدن چيزي

توقف داشته باشد بر موجود بودنخودش.

به بيان ديگر توقف شي بر خودش را دور گويند. احتياج دو چيز نسبت به هم در قوام

نه در وجودرا (دورمعي)گويند مثل دو آجر يادو کتابي که با تکيه کردن به هم پابر جا

مي مانند وبا برداشتن يکي ديگري بهزمين خواهدافتاد. (دور معي)باطل نيست اما

دو چيزي که در وجود به هم محتاج باشند را (دور توقفي )گويند و(دور توقفي)باطل ا

ست. " />
سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار