در مبحث عام درمورد الفاظي که افاده عموم مي کنند ازشافعي نقل شده که گفته :ترک استفصال در موردي که

احتمال ديگر وجود دارد نازل منزله عموم گفتاري است. درروايت است که :(غيلا ن بن سلمه ثقفي )قبل از آن که

اسلام را بپذيرد ده همسرداشت وقتي مسلمان شد پيامبر فرمود:چهارزن را نگه دار واز بقيه جداشو اينکه پيامبر

ترک استفصال کرده ونپرسيد آيا آن ده زن را يکجا عقد کرده اي يابا فاصله گرفته اي به همين دليل است که اين

جهت تاثيري درحکم ندارد . سيد مرتضي درافاده عموم (ترک استفصال)مي گويد: وقتي از حکم مفطر از معصوم

سوال مي شود:

1 :ياسوال خاص است طبعا جواب مطابق همان سوال خواهد بود مثلا مي پرسد اگر حسن روزه

اش را خورده باشد تکليف چيست جواب مي شنود:(کفاره براو واجب است)طبيعي است که اين جواب افاده

عموم نخواهد کرد. " />
سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار