اراده تشريعي در مقابل اراده تکويني است . اراده تکويني عبارتست از اينکه فردي به گونه اي شخصي و

مباشره اي تصميم بگيريد بر ايجاد چيزي مثل اداده الهي ب رخلقت عالم و ارده انسان بر غذا خوردن يا

دويدن اما اراده تشريعي عبارتست از تصميم بر ايجاد کاري توشط شخص ديگر با اختيار او مثل اراده الهي

برانجام عبادات توسط بندگان او با اراده و اختيارخود آنان.

سوال : آيا تقکيک اراده الهي از مرادش ممکن است يا خير؟ " />
سه شنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار
free vector
رفتن به نوارابزار