آيا ميشود بيان را از وقت خطاب تاخير انداخت يا خير؟ مثلا مولي روز اول ماه ميگويد شما در روز دهم

بايد کاري انجام دهيد سپس در  روز هشتم بگويد منظورم از آن کار خريد فلان کتاب است . آيا چنين

تاخيري جايز است؟ سيد مرتضي ميگويد : اين مسئله اختلافي ميباشد سپس به هرکدام از علماي

اهل سنت راهي را نسبت ميدهد و بعد ميگويد : حق اين است که اگر خطاب مجمل و يا عام باشد

تاخير بيان از وقت خطاب جايز است زيرا اگر مکلف در حين خطاب قادر به انجام آن کار مورد خطاب

نباشد اين عدم قدرت مانع از اصل خطاب نميباشد . با اينکه قدرت بر انجام عمل مهمتر از علم به

کيفيت عمل است . وقتي آن جايز است پس بدون ترديد در صورتي که علم به کيفيت عملي نداشت

باز خطاب جايز است . علاوه بر ان در قرآن چنين خطابي واقع شده است . خداوند به بني اسرائيل

ميفرمايد: خداوند به شما دستور ميدهد که گاو ماده اي را بکشيد سپس بني اسرائيل جزئيات آن

گاو مورد نظر را ار حضرت موسي عليه السلام ميپرسند .
" />
free vector
رفتن به نوارابزار